Le 10 novembre 2000, à l'initiative de PAC-Beersel et en collaboration avec le CSC-Beersel, nous avons fêté le nonantième anniversaire de Wilchar. Nous avons profiter de cet événement pour mettre sur pied une association : " Les Amis de Wilchar - De Vrienden van Wilchar ".

Le but essentiel de cette association est la promotion, par tous les moyens disponibles, de l'œuvre de Wilchar.

A la demande de Wilchar, ce groupement est bilingue ; Comme il le dit lui-même : " Il n'y a pas d'opprimés francophones, ni d'opprimés néerlandophones, mais bien un ensemble de travailleurs exploités.


 

 

Boven

 

 

Op10 november 2000, op initiatief van PAC Beersel en in samenwerking met CSC Beersel hebben wij de negentigste verjaardag van Wilchar gevierd. Wij maken van dit gebeuren gebruik om een vereniging in het leven te roepen : " Les Amis de Wilchar - De Vrienden van Wilchar".

De vereniging stelt zich in hoofdzaak tot doel met alle middelen die voorhanden zijn, het oeuvre van Wilchar verder bekend te maken.

Op verzoek van Wilchar wordt het een tweetalige groep ; zoals hij het zelf zegt : "Er bestaan geen onderdrukte franstaligen of onderdrukte nederlandstaligen, maar wel een geheel van uitgebuite werkers."