Geschriften van Wilchar

De zevenendertig afleveringen van "Peint à la main", verschenen van 1961 tot 1965, en de negenentwintig pamfletten van "l'lmpertinent", tussen 1976 en 1994, zijn als het ware een continue "périodique de démystification artistique" waarmee Wilchar zijn werk en zijn strijd bekendheid wilde geven.

Het zijn doorgaans teksten van de hand van de Kunstenaar zelf, die eerst gestencild en daarna als fotocopie kosteloos werden toegestuurd aan militanten en vrienden of die tijdens tentoonstellingen werden rondgedeeld.

Maar buiten deze periodieke teksten zijn er nog geschriften van Wilchar : de kunstenaar werkte tijdens en na de oorlog mee aan het tijdschrift Contact, in 1945 aan Clarté en aan het gelijknamige, in 1968-69 werd uitgegeven blad, alsook aan "Alternative" in 1985 ; verder zijn nog een aantal losstaande pamfletten en enkele open brieven bekend. Het is echter vooral in de eerste twee reeksen (die door uitgever Didier Devillez opnieuw werden uitgegeven) dat Wilchar het duidelijkst zijn visie geeft op de kunstwereld en zijn eigen werkstatuut.

(Naar het voorwoord bij de heruitgegeven geschriften van Wilchar bij uitgeverij Devillez

door Paul Aron)

Nota : De complete heruitgaven van "L'impertinent" en "Peint à la main" zijn nog steeds verkrijgbaar bij de gespecialiseerde boekhandel.