(Texte français suit)

 

PERSBERICHT - 29/03/2002

Gesloten centra

 
Tijdens zijn gevangenschap in het Fort van Breendonk was Wilchar getuige van de somberste uren van de nazi-bezetting. Hij kan niet aanvaarden dat in België vandaag nog mensen op arbitraire gronden worden opgesloten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de verwerping van racisme en vreemdelingenhaat steeds de kern geweest van het verzet tegen de bezetter.
 

Daarom weigeren wij vandaag alle vormen van preventieve opsluiting te aanvaarden die azielzoekers moeten ondergaan. De vereniging "De Vrienden van Wilchar" schaart zich bij al diegenen die stellen dat het bestaan van gesloten centra in België een democratisch land onwaardig is en strijdig met de geest van de wetten van het Belgische volk

 

(Nedelandse tekst hier voor)

COMMUNIQUE DE PRESSE - 29/03/2002

Centres fermés

En temps qu'ancien prisonnier du fort de Breendonck, Wilchar a vécu les heures les plus sombres de l'occupation nazie. Il ne peut admettre que des emprisonnements arbitraires puissent encore avoir lieu en Belgique. Le rejet du racisme et de la xénophobie a suscité la résistance contre l'occupant pendant la seconde guerre mondiale.

Il justifie aujourd'hui que l'on refuse aujourd'hui toutes les formes d'emprisonnement préventif que subissent les demandeurs d'asile. L'Association des amis de Wilchar souhaite donc s'associer aux réactions de tous ceux qui considèrent que l'existence de centres fermés en Belgique est à la fois indigne d'un pays démocratique et contraire à l'esprit des lois belges.