Alle gouaches (32 werken) die Wilchar maakte nadat hij uit Breendonk vrijkwam, werden gekocht door het Ministerie van Landsverdediging om te worden tentoongesteld in het Fort van Breendonk.