TENTOONSTELLINGEN & BIOGRAFIE
 
Tot 1984
1910
Geboren in Sint-Gillis (1 november)
1924
Getuigschrift lagere school - vierde graad
1925
Leerling tekenaar-litograaf in de drukkerij Oscar Derijcker in Vorst
Tekenacademie (avondschool) in Sint-Gillis en Brussel, leerling van Franz GAILLIARD
1933
Huwelijk met Ninette DEPASSE (15 juli)
WILCHAR maakt zijn eerste affiches
Zelfstandig arbeider-retoucheur
1934
Lid van de studiekring litografie
Leerling aan de C.S.B.P. (school voor publiciteitswerk)

1935

Zet zijn studies aan de arbeidersuniversiteit verder
1939
Eerste olieverfschilderijen
1940
Achttiendaagse veldtocht, in het gewapend verzet en erkend als politiek gevangene
Sticht de kunstenaarsgroep « CONTACT »
Eerste tentoonstelling van de groep « CONTACT » in de galerij La Licorne.
WILCHAR stelt tentoon samen met andere kunstenaars (Willy Michaux, Henri Dresselaers)

1941

Leerling van Médard MAERTENS
Tentoonstelling in de galerij l'Atelier : Art Jeune (26 augustus tot 4 september)
1942
Tentoonstelling in de Brusselse Studio 88 ­ Groep CONTACT (januari)
Clandestiene uitgave « Art et Liberté »
1943
WILCHAR wordt gevangen gezet in het fort van Breendonk (2 april)
.en in Hoei (van eind juni tot begin augustus)
Tijdens zijn gevangenschap, organiseren zijn vrouw en zijn vrienden twee tentoonstellingen :
- Tentoonstelling in het Speeckaertmuseum in Brussel ­ Groep CONTACT (5 tot 20 juni)
- Tentoonstelling in de galerij l'Atelier : Verscheidene schilders onder wie WILCHAR (3 juli tot 21 augustus)

1944

Wilchar leidt de vrije academie van « CONTACT »
Maakt 35 doeken over zijn gevangenschap in Breendonk en Hoei + verscheidene werken over het verzet .
Verscheidene werken van de reeks zullen aangekocht worden voor het memorial van Breendonk
WILCHAR stelt tentoon in de galerij Patenier in Brussel (8 tot 20 januari)
Tentoonstelling in de galerij l'Atelier - Groep CONTACT (27 mei tot 29 juni)
1945
Bij de bevrijding sluit WILCHAR aan bij het A.A.P.B. en richt de beweging « Art et Réalité » op
Verscheidene tentoonstellingen van WILCHAR in het gemeentehuis van Vorst

1946

De uitgeverij S. BAGUETTE maakt een litografie-album van zijn werken, met een voorwoord van Marius RENARD
Mede-oprichter van «l'Art à Forest »
WILCHAR en Henri DRESSELAERS stellen tentoon in de galerij l'Ecrin d'Art in Brussel (10 tot 19 april)
1947
Gemeentehuis van Vorst ­ Fresco-project ­ Memorial van Breendonk
Maison de la Presse communiste ­ Tentoonstelling van verscheidene kunstenaars onder wie WILCHAR (oktober)
1948
Oprichter van de afdeling « Affichist » aan de C.S.B.P. (school voor publiciteitswerk).
Zijn werken worden voortdurend tentoongesteld in Brussel, Bergen en in het buitenland
Auteur van verscheidene manifesten over avant-garde kunst
1950
WILCHAR stelt tentoon in de galerij le Cheval de Verre in Brussel (eind maart)
WILCHAR stelt eveneens tentoon in de gemeentelijke academie van Tienen,
. . . .in de Universitaire Boekhandel en de gemeentelijke galerij van Leuven.
1955
Tentoonstelling in Rotselaar.
1960
WILCHAR vestigt zijn atelier in Alsemberg
Werken tentoongesteld in het Museum van Breendonk ­ in het Prentkaartenkabinet in Brussel
Werken aangekocht door gemeentelijke overheden van Leuven, Tienen, Sint-Gillis en Vorst
Tentoonstelling in Hasselt

1962

Neemt deel aan de tentoonstelling Kunst in Vorst (10 tot 22 november)
1963
Tentoonstelling in de galerij La Proue (16 tot 28 februari)
Neemt deel aan de tentoonstelling over kunst in Europa in de Foyer van het Théâtre National (14 maart tot 4 mei)
Neemt deel aan een tentoonstelling op de Provincie Brabant (december tot 6 januari 1964)
1964
Neemt deel aan de tentoonstelling over kunst in Europa in de Foyer van het Théâtre National (12 februari tot 22 maart)
Neemt deel aan de tentoonstelling kunst in Vorst (14 tot 26 maart)
Neemt deel aan de tentoonstelling in het BP-gebouw (19 mei tot 27 juni)

1966

WILCHAR stelt tentoon in de galerij le Sagitaire in Brussel
Neemt deel aan een tentoonstelling in de galerij Le Creuset (9 tot 22 december)
1967
Neemt deel aan de tentoonstelling Kunst in Vorst (11 tot 23 februari)
Tentoonstelling Kunst in Alsemberg - MarieZaal (11, 12, 18 en 19 maart)
WILCHAR stelt tentoon in de galerij Art Hallensis in Halle (3 tot 15 juni)
1968
Tentoonstelling in het Cultureel Centrum van Brussel (15 tot 31 maart)
Tentoonstelling Kunst in Vorst (9 tot 21 november)
1969
Tentoonstelling in de galerij l'Escalier in Brussel (7 tot 9 novembre)
Neemt deel aan een tentoonstelling in de Gemeentelijke Feestzaal van Beersel (19 tot 26 december)
1972
Tentoonstelling in het Gemeentehuis van Vorst (17 maart tot 15 april)
Tentoonstelling « 30 jaar later » in het Auditorium Malie te Brussel (13 oktober tot 2 november)
1973
Tentoonstelling Kunstambacht van Brabant (4 tot 20 mei)
Neemt deel aan de tentoonstelling « AnHyp Art Center » (13 september tot 5 oktober)
1974
Tentoonstelling in Kasteelbrakel - au Moulin (5 tot 31 mei)
1975
Neemt deel aan een tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (20 februari tot 13 april)
1976
Neemt deel aan een tentoonstelling van de Provincie Brabant in Halle
1978
WILCHAR stelt tentoon in het Centre culturel Jacques Franck te Sint-Gillis
Neemt deel aan een tentoonstelling van kunstenaars uit Vorst (18 november tot 3 december)
1979
Neemt deel aan een tentoonstelling van Kunstenaars uit Vorst
1980
Tentoonstelling WILCHAR, "Imagier populaire autodidacte" in de Abdij van Vorst (17 oktober tot 2 november)
1981
WILCHAR stelt tentoon in het Centre culturel Jacques Franck (8 tot 27 december)
1982
WILCHAR stelt tentoon in het Cultuur-en kunstencentrum van Ukkel (29 januari tot 10 februari)
Neemt deel aan de tentoonstelling « Rassemblement Paix et Désarmement » in Molenbeek (23 april tot 2 mei)
Tentoonstelling Ruimte Morgen in Borgerhout ­ werken van Breendonk (3 tot 30 september)
Neemt deel aan de tentoonstelling voor de vrede bij de Stichting J. Jacquemotte (9 tot 20 november)
Neemt deel aan een tentoonstelling in de Feestzaal van Beersel
1983
Neemt deel aan de tentoonstelling Beersel Grafiek (18 februari tot 17 maart)
WILCHAR stelt tentoon in de Stichting J. Jacquemotte (25 mei tot 4 juni)
1984
Werken weerhouden voor de tentoonstelling van de Vlaamse Gemeenschap in het Kunst- en Cultuurcentrum van Gent (3 mei tot 10 juni)
Neemt deel aan de tentoonstelling "l'Affiche en Wallonie" in Luik (11 mei tot 24 juni)